Scamper Tekniği

Scamper Tekniği

Yaratıcılığı Tetikleyen Bir Düşünme Aracı

Scamper, farklı bakış açılarıyla düşünmeyi teşvik eden ve yaratıcılığı artıran bir tekniktir. Bu teknik, mevcut fikirleri değiştirme, adapte etme, yeni bağlantılar kurma ve yaratıcı çözümler bulma sürecinde yardımcı olur.

Scamper, "Substitute" (değiştir), "Combine" (birleştir), "Adapt" (uyarla), "Modify" (değiştir), "Put to another use" (başka bir amaç için kullan), "Eliminate" (çıkar), ve "Reverse" (tersine çevir) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir akronimdir. Bu teknik, her bir adımın sorularını kullanarak problemlere veya fikirlerin geliştirilmesine yönelik farklı perspektifler sunar.

Scamper, özellikle yaratıcı düşünme, problem çözme ve inovasyon süreçlerinde kullanılarak mevcut fikirleri genişletir ve yeni ve etkili çözümler bulmayı destekler.