Kayıt İçin Gerekenler

Kayıt İçin Gerekenler

  1. Kayıt Formu: Okulumuz tarafından sunulan kayıt formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Bu form, çocuğun kişisel bilgilerini ve acil durum iletişim bilgilerini içermektedir.

  2. Sağlık Raporu ve Aşı Kayıtları: Çocuğun sağlık durumunu gösteren bir sağlık raporu ve güncel aşı kayıtları istenmektedir.

  3. Kimlik Fotokopisi: Velayet sahibi veya yasal sorumlu kişinin kimlik fotokopisi gerekmektedir.

  4. İletişim Bilgileri: Velayet sahibi veya yasal sorumlu kişinin adresi, telefon numarası ve e-posta adresi gibi iletişim bilgileri kayıt sürecinde talep edilmektedir.

  5. Velayet Belgesi (Opsiyonel): Gerekli durumlarda, velayet belgesi istenebilmektedir.