Duyu ve Doku Çalışmaları

Duyu ve Doku Çalışmaları

Duyuları Keşfetme ve Deneyimleme

Duyu ve doku çalışmaları, çocukların duyusal deneyimlerini keşfetmelerine, farklı dokuları tanımalarına ve çevrelerini duyularıyla deneyimlemelerine olanak tanıyan özgün etkinlikler sunar. Bu çalışmalar, çocukların duyusal algılarını geliştirirken öğrenmeyi eğlenceli hale getirir.

Bu çalışmalar genellikle dokunma, koklama, işitme ve görme gibi duyular üzerine odaklanır. Farklı dokuları hissetme, çeşitli kokuları tanıma veya farklı sesleri dinleme gibi etkinlikler, çocukların duyularını keşfetmelerini sağlar.

Ayrıca, duyu ve doku çalışmaları çocukların motor becerilerini geliştirir, duygu ve düşüncelerini ifade etme yeteneklerini artırır ve duyusal farkındalıklarını zenginleştirir. Bu etkinlikler, çocukların çevrelerini daha derinlemesine deneyimlemelerine ve duyuları aracılığıyla öğrenmelerine olanak sağlar.