High Scope

High Scope

Keşfetme ve Katılımcılık

High Scope, aktif öğrenmeyi teşvik eden ve çocukların kendi keşiflerini yapmalarını önemseyen bir eğitim modelidir. Bu modelde, çocuklar kendi öğrenme süreçlerini deneyimler, planlar ve uygularlar. Oyun odaklı yaklaşımıyla çocukların etkin katılımını ve özgüvenlerini geliştirir.

High Scope modeli, çocukların günlük yaşamlarına odaklanarak, oyun ve etkinlikler aracılığıyla onların merak duygusunu destekler. Aynı zamanda, öğretmenler rehberlik eder ve çocukların kendi öğrenmelerini yönlendirmelerine olanak tanır. Bu modelde, çocuklar kendi kararlarını alır, plan yapar, sonuçları değerlendirir ve bu süreçte öğrenirler.