Çoklu Zeka Kuramı

Çoklu Zeka Kuramı

Farklı Potansiyellerin Keşfi

Çoklu Zeka Kuramı, Howard Gardner tarafından geliştirilmiş bir yaklaşım olup, insan zekasının farklı alanlarda ortaya çıkabileceğini savunur. Her bireyin kendi benzersiz zeka potansiyeline sahip olduğunu vurgular. Bu kuram, eğitimde çocukların farklı zeka türlerine odaklanarak öğrenme deneyimlerini zenginleştirmeyi amaçlar.

Çoklu Zeka Kuramı, bireylerin sadece matematiksel ve dil becerileriyle değil, aynı zamanda müzikal, görsel-uzamsal, bedensel-kinestetik, kişilerarası ve intrapersonel gibi farklı zeka alanlarında da yetenekli olabileceğini öne sürer. Bu doğrultuda, eğitimde farklı zeka türlerine hitap eden yöntemler kullanarak her çocuğun güçlü yönlerini keşfetmesini ve geliştirmesini sağlamayı hedefler.